Tần suất đi tiêu của ttốt sơ sinh bật mý gần như biết tin đặc biệt về sức mạnh toàn diện của trẻ. lấy một ví dụ như trẻ đã đạt được ăn uống nhiều hay không hoặc trẻ tất cả hiện giờ đang bị hãng apple bón hay là không. Bài viết sau đây đã câu trả lời thắc mắc trẻ sơ sinc đi không tính mấy lần một ngày đến bố mẹ.